top of page

Nazywana również hipertermią całego ciała.

Na czym polega? / Whole Body Hyperthermia WBH

Hipertermia

systemowa

To sztucznie wywołane, kontrolowane i zamierzone podwyższenie temperatury ciała poprzez sieć naczyń krwionośnych tkanki podskórnej. Hipertermia systemowa polega na indukowaniu sztucznej gorączki w zakresie temperatur 37,5 — 42°C.

To jedna z najstarszych form terapii w historii medycyny z bardzo szerokim spektrum zastosowania.

Dziś wykorzystując najnowocześniejszą technologię proces ten wywołać można sztucznie, jednocześnie w sposób bardzo bezpieczny.

Sztuczna

gorączka

Trzy stopnie hipertermii systemowej.

Mechanizmy działania obejmują zwiększoną perfuzję i aktywność metaboliczną związaną ze wzrostem temperatury w ciele, jak również wpływ na układ hormonalny a przede wszystkim układ immunologiczny organizmu.

Łagodny 37,5 — 38,5°C

Umiarkowany 38,5 — 40,5°C

Ekstremalny 40,5 — 42,0°C

European Society for Hyperthermic Oncology ESHO

Kilkaset ośrodków na Świecie

W samych Niemczech funkcjonuje kilkaset ośrodków wykorzystujących hipertermię. Metoda stosowana jest również w innych krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Japonii, Malezji, Chinach, Rosji czy Korei Południowej. 

Lekarze, stosujący w praktyce metodę hipertermii wymieniają swoje doświadczenia m.in. w ramach Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej ESHO, które prowadzi badania i wydaje zalecenia dotyczące stosowania hipertermii.

System medyczny Heckel HT3000

Niemiecki system medyczny Heckel HT3000 jest produkowany przez Hydrosun® oraz sprzedawany przez światowych dystrybutorów Heckel. 

Na terenie Polski jego wyłącznym dystrybutorem jest SOHOSYNERGY™ 

certyfikacja ce system medyczny

Technologia

Źródło ciepła — promieniowanie podczerwone A, emitują radiatory Hydrosun®, które mają opatentowane płynne filtry. 

 

Bardzo ważną cechą promieniowania podczerwonego A przepuszczonego przez filtr wodny (wIRA) jest jego zdolność do penetracji głębokich warstw skóry będąc jednocześnie bezpiecznym dla warstw zewnętrznych. Promieniowanie to wnika głęboko, aż do sieci naczyń krwionośnych w tkance podskórnej. Produkowane w ten sposób ciepło jest błyskawicznie rozprowadzane po całym ciele poprzez krwioobieg, bez występującego miejscowo ogrzania lub przegrzania.

Krew rozprowadza ciepło po całym organizmie co doprowadza do wywołania gorączki.

Promieniowanie w podczerwieni nie jest widoczne dla ludzkiego oka i jest oceniane przez długość fal w trzech kategoriach: A, B i C.

 

— Promieniowanie A 760 – 1400 nm

— Promieniowanie B 1400 – 3000 nm

— Promieniowanie C 3000 nm – 1 mm

 

Nazywane jest również promieniowaniem ciepła, ponieważ stymuluje drgania własnych cząsteczek i jest postrzegane jako katalizator procesów cieplnych w skórze. 

Promie

niowanie

A

promieniowanie podczerwone fale

Bezpieczeństwo

Ciągły pomiar funkcji życiowych.

0123

System medyczny na bieżąco monitoruje, kontroluje i zapisuje parametry zabiegu i funkcje życiowe pacjenta.

Odczyty parametrów zabiegu przetwarzane są poprzez oprogramowanie FebroData™.

Oprogramowanie to zawiera wiele funkcji wspierających proces zabiegu oraz pozwala na łatwą ocenę uzyskanych danych.

 

Funkcje statystyczne umożliwiają bezpośredni wgląd do wyników dotyczących grup pacjentów oraz ich porównywanie wg wybranych zmiennych.

Prawidłowo przeprowadzony zabieg jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta, może pojawić się podczas niego jedynie przemijające uczucie dyskomfortu cieplnego, które jest normalną reakcją organizmu i nie należy się go obawiać. Różne jest oddziaływanie, przebieg i czas trwania zabiegu w zależności w leczeniu jakiego schorzenia jest on wykorzystywany. Terapia składa się zazwyczaj z serii kilku czy kilkunastu zabiegów.

System medyczny pozwala na monitorowanie podczas zabiegu takich parametrów jak: EKG, tętno obwodowe i ciśnienie, utlenowanie krwi i temperatura ciała.

Programy temperaturowe są zapamiętywane i przetwarzane, pozwalają na wizualizację uzyskanych wskaźników i parametrów z uwzględnienim wybranych zmiennych.

System medyczny wyposażony jest w sondy temperatury, pozwalające na dokładne określenie osiąganych poziomów temperatury, a tym samym kontrolę zakresu i prawidłowości przebiegu zabiegu.

Fazy zabiegu

I. Faza osiągnięcia temperatury terapeutycznej.

W fazie promieniowania IR, pacjent przebywa w pozycji leżącej, zachowując swobodę ruchów. W tej fazie temperatura ciała jest stopniowo podwyższana aż do osiągnięcia temperatury docelowej. Określony poziom temperatury ustalany jest przez lekarza, podczas trwania terapii może on ulegać zmianie — określony poziom temperatury uwzględnia konkretną sytuację kliniczną, aby osiągnąć maksymalny efekt medyczny. 

 

Czas tej fazy zależny jest od czasu w jakim pacjent osiągnie temperaturę docelową określoną przez lekarza prowadzącego. Czas osiągnięcia określonej temperatury docelowej uzależniony jest od indywidualnych predyspozycji każdego pacjenta.

System objęty jest gwarancją producenta, a SOHOSYNERGY™ zajmuje się jego autoryzowanym serwisem na terenie całej Polski.

II. Faza retencji/ utrzymywania temperatury.

W fazie utrzymania ciepła następuje wyłączenie radiatorów urządzenia, emitujących promieniowanie. Pozycja pacjenta podczas tej fazy może ulegać zmianom od leżącej do półleżącej w zależności od poczucia komfortu pacjenta. 

W fazie tej temperatura ciała w dalszym ciągu może ulegać zwiększaniu — pozostając w zakresie temperatury terapeutycznej. Faza ta jest całkowicie bezpieczna dla skóry, ponieważ specjalnie zastosowana technologia uniemożliwia występowanie oparzeń.

III. Faza redukcji ciepła.

To etap odpoczynku. Podwyższona temperatura ciała może się utrzymywać do kilku godzin po zabiegu. W tym czasie należy unikać ochładzania organizmu. Po zabiegu pacjent nie wymaga hospitalizacji i może wrócić do domu.

bottom of page