top of page
systemy medyczne onkologiczne

Na czym polega? / Superficial Hyperthermia

Hipertermia 

powierzchniowa

onkologia

To nowoczesna terapia wspomagająca leczenie onkologiczne. Polega na podniesieniu temperatury w obrębie leczonego obszaru do maksymalnie 43°C. Proces taki jak nigdy wcześniej zwiększa skuteczność radioterapii oraz niweluje jej toksyczność.

radioterapia

Hipertermia

+Radioterapia

Terapia hipertermii powierzchniowej stosowana jest w skojarzeniu z radioterapią.

Radioterapia

Hipertermia powierzchniowa

W celu uzyskania najlepszych efektów, odstęp czasowy między hipertermią powierzchniową a radioterapią powinien być jak najkrótszy.

Badania 

kliniczne

Randomizowane badania kliniczne 

potwierdzają skuteczność hipertermii powierzchniowej.

 

Wskaźniki odpowiedzi u pacjentów stosujących 

połączone leczenie wykazują szczególnie wysokie korzyści w porównaniu z osobami poddanymi samej radioterapii bez skojarzenia jej z hipertermią. Zarówno w zakresie skutecznej kontroli guza oraz długości życia pacjentów.

W 2005 r. Jones i in. opublikowali randomizowane badanie HT / RT w porównaniu do samej RT w guzach powierzchownych. Wskaźnik całkowitej odpowiedzi CR w grupie pacjentów otrzymujących połączone leczenie HT / RT wynosił 66% w porównaniu do 42% w grupie osób otrzymujących samą RT. Istotnie wyższy wskaźnik CR wykazano u pacjentów uprzednio napromienionych: 68% w porównaniu do 28%.

Przegląd systematyczny i meta-analiza opublikowane przez Datta N i in. w International Journal of Radiation Oncology ((Vol. 94, nr 5, str. 1073-1087, 2016) wykazały skuteczność połączonego leczenia HT / RT w leczeniu LRBC (miejscowego nawrotu raka piersi), udowodnione w randomizowanych i pojedyńczych badaniach klinicznych. W większości badań odpowiedź całkowita CR wstępnie napromieniowanego LRBC wynosiła od 60 do 70%.

Overgaard i in. wykazali skuteczność skojarzonego leczenia HT / RT w randomizowanym badaniu z 134 zmianami u 70 pacjentów w Lancet w 1995 r. Kontrola nowotworu przez okres dwóch lat wynosiła 46% w grupie leczonej skojarzonej w porównaniu z 28% w grupie leczonej samą radioterapią. To randomizowane badanie potwierdziło pozytywne wyniki z poprzednich badań jednoramiennych i analiz retrospektywnych.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Dermatologicznego zalecają dodanie hipertermii do radioterapii nieoperacyjnego czerniaka.

Hipertermia powierzchniowa poprzez filtrowane promieniowanie podczerwone A jest akceptowalną techniką wg wytycznych Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej ESHO.

Onkologia

Zastosowanie

W miejscowym powierzchniowym (w tym rozległym) nowotworze piersi.

W miejscowym powierzchniowym (w tym rozległym) nowotworze piersi.

Czerniaku złośliwym.

Czerniaku złośliwym.

Powierzchniowych nowotworach skóry.

Powierzchniowych nowotworach skóry.

Przerzutach nowotworowych do skóry.

Przerzutach nowotworowych do skóry.

Hydrosun twh1500

System medyczny Hydrosun® TWH1500

Niemiecki system medyczny Hydrosun® TWH1500 jest pierwszym na Świecie urządzeniem do hipertermii powierzchniowej pracującym w oparciu o bezdotykowe dostarczenie energii co niesie za sobą ogromne korzyści i czyni ten system bezkonkurencyjnym.

#1

Bezdotykowe dostarczanie energii

Bezkonkurencyjny komfort leczenia.

Technologia

radiator wira promieniowanie podczerwone

System medyczny pracuje w oparciu o bezdotykowe dostarczanie energii wykorzystując radiatory wIRA fali podczerwonej A, o natężeniu promieniowania do 200 mW/cm2, wyposażone w hermetyczne filtry wodne, z kontrolowaną termograficznie temperaturą całego obszaru objętego leczeniem.

Dla całego obszaru objętego leczeniem.

Ciągły pomiar temperatury w czasie rzeczywistym

ciągły pomiar temperatry w czasie rzeczywistym

Dzięki temu, że pomiarowi temperatury poddany jest cały obszar objęty leczeniem, a nie tylko w kilku wybranych punktach, możliwość poparzeń występująca w innych urządzeniach w systemie Hydrosun® TWH1500 została w ogóle wyeliminowana. Częstość występowania termicznych uszkodzeń skóry TSD ≥ stopień 2, została zredukowana do 0%.

0%

Konsola medyczna

umschlag1_400.jpg

wIRA Radiator

Kamera

termograficzna

Komputer medyczny

z konsolą alarmową

Pirometr

Dystans

ce.png

0123

Zabieg jest bezbolesny, nieinwazyjny i nietoksyczny, nie dochodzi podczas niego do naruszenia ciągłości skóry.

Komfort leczenia odczuwalny przez pacjenta jest bezkonkurencyjny. Pacjent nie cierpi z powodu bolesnego kontaktu z aplikatorem np. z owrzodzonymi zmianami, obrzękami, naciekającymi nerwami, dzięki czemu leczenie jest najbardziej przyjemne dla pacjenta.

Przewagą systemu jest również higieniczna procedura zabiegu oraz fakt, że pacjent nie jest unieruchomiony podczas zabiegu.

Dzięki zastosowaniu systemu podwójnego aplikatora, na działanie systemu nie mają wpływu heterogenne kształty ciała. System łatwo obejmuje małe jak również duże obszary leczenia w celu uzyskania skutecznej hipertermii nawet dużych i nieregularnych nowotworów.

Wytyczne: Hipertermia powierzchniowa + ponowne napromieniowanie.

 

Nowotwór piersi:

_ NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Breast Cancer Version 2.2017

_ DEGRO practical guidelines for radiotherapy of breast cancer VI: therapy of locoregional breast cancer recurrences, 2016

_ AGO (Arbeitsgemeinschaft Gynakologische Onkologie) Guidelines Breast, Version 2016.ID, Loko-regionares Rezidiv

_ lnterdisziplinare S3-Leitlinie fur die Fruherkenung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms; Langversion 4.0, Aktualisierung 2017

 

Czerniak złośliwy:

_ Guideline on the Diagnosis and Treatment of Melanoma. European Dermatology Forum, Guideline-CM-09-2012-VS, Update 2012 

_ S3-Leitlinie zur Diagnostik,Therapie und Nachsorge des Melanoms Version 2.0-Juli2016, AWMF-Register-Nummer: 032/024OL 

Kontrolowana termograficznie hipertermia powierzchniowa wlRA jest zatwierdzoną metodą w "Wytycznych zapewnienia jakości  hipertermii powierzchownej" wydanych przez ESHO (Europejskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej) i opublikowanych w lntJHyperthermia 2017 i Strahlenther Onkol 2017.

System medyczny Hydrosun® TWH1500 został zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Hydrosun Medizintechnik GmbH, Mullheim / Niemcy będącą pionierem i światowym liderem w technologii podczerwieni A z filtrem wodnym.

Hydrosun posiada certyfikat jakości zgodnie z ISO 13485 i MDD 93/42 / EEC, Załącznik 1.

System sprzedawany jest przez światowych dystrybutorów. 

Na terenie Polski jego wyłącznym dystrybutorem jest SOHOSYNERGY™.

bottom of page